Tidbokning 

Tel. 0142-700 11

Scorekort

LOKALA BESTÄMMELSER

1:1  Lättnad för grusade vägar och gångar, fri dropp. Regel 24-2b

1:2  Droppruta tillämpas på hål 3, 4, 5, 11.

1:3  Myrstackar betraktas som mark under arbete, fri dropp. Regel 25-1b

1:4 Träd med stödpinne betraktas som oflyttbart hindrande föremål, fridropp. Regel 24-2b

1:5  Endast boll i spel får letas

1:6  Avståndsmätare får användas. Regel 14-3.
       Mätning av lutning, vindstyrka, temperatur, osv. är ej tillåtet!

1:7  Samtliga avståndsmarkerigar avser mått till centrum av green